СИЗ КИМСИЗ?
СИЗ ӨЗҮҢҮЗДҮ КИМ СЕЗЕСИЗ?
СИЗДИ БАШКАЛАР КАНДАЙ КАБЫЛДАЙТ?
ЭМНЕ ҮЧҮН БАШКАЛАР СИЗДИ ТҮШҮНБӨЙТ?
А КАНДАЙ АДАМ БОЛГУҢУЗ КЕЛЕТ?
ДЕГЕЛЕ ӨЗҮҢҮЗ ЖӨНҮНДӨ ОЙЛОНУП КӨРДҮҢҮЗ БЕЛЕ?
БЕЛГИЛҮҮ ӨНҮГҮҮ ТРЕНЕРИ МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕК

<<МЕН КИММИН?>>
ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ КУРСУНА ЧАКЫРАТ

<<мен киммин?>>
ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУ ТУУРАЛУУ?
<<мен киммин?>>
ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУ КАНТИП ЖҮРӨТ?
ТҮЗ ЭФИРДЕ
СААРКЫ 7-00
БАШТАЛАТ
90 МҮНӨТ
ИНТЕНСИВ
ЫҢГАЙСЫЗ СУРОО –КОМПЕТЕНТТҮҮ ЖООП
<<мен киммин?>>
ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУНУН ТЕМАТИКАСЫ?
ӨЗГӨРҮҮ ЖАНА АНЫН НЕГИЗДЕРИ
ТОСКООЛДУКТАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖЕҢҮҮ
ЧЫНДЫК ЖЕ АКЫЙКАТ, КЫРДААЛ ТААНЫТАТ
МЕН ӨЗҮМӨ, БАШКАЛАРГА КИММИН?
ИЧКИ ДҮНҮЙӨГӨ ЭМНЕЛЕР ТААСИР БЕРЕТ?
ЭМНЕ МЕНЕН АЛЕКМИН?
ЭМНЕ ҮЧҮН АБАЛ УШУНДАЙ?
ДЕНЕНИН ЖАРАТЫЛЫШЫ, ЖАШООСУ ЖАНА ТАЛАПТАРЫ
ТУУРА ТАМАКТАНУУ ТАРТИБИ
МЭЭНИН ИШИ, ОЙЛОНУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
АКЫЛ ЖАНА АҢ-СЕЗИМ
НЕГАТИВДЕН ПОЗИТИВГЕ
НАФСИ ДЕГЕН ЭМНЕ?
АНЫ КАНТИП БАШКАРАТ
<<мен киммин?>>
ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУНАН ЭМНЕЛЕРДИ
АЛАСЫЗ?
ДЕНЕ, МЭЭ ЖАНА НАФСИ
ТУУРАЛУУ ТАБЫЛГЫС ИЛИМ АЛАСЫЗ

АЗЫРКЫ АБАЛЫҢЫЗДЫ АНЫКТАЙСЫЗ
КЫНТЫКСЫЗ ИЧКИ ТАРТИПТИ ТУРГУЗАСЫЗ
ЖАЛКООЛУКТАН, АРАМЗАЛЫКТАН КУТУЛАСЫЗ
АССАЛОМУ АЛЕЙКУМ! МЕН
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕК
ЖУРНАЛИСТМИН, САЯСАТ ТААНУУЧУ ЖАНА ИНЖЕНЕРМИН
ЖЕКЕ ӨНҮГҮҮ ЖАНА ИШКЕРДИК БОЮНЧА СЕМИНАР, ТРЕНИНГДЕРДИ ӨТӨМ, ӨЗҮМ ДА ИШКЕРМИН
«ИЙГИЛИК АКАДЕМИЯСЫ» ТРЕНИНГ БОРБОРУНУН НЕГИЗДӨӨЧҮСҮМҮН
ЖАШЫМ 56,
12 БАЛАГА АТА БОЛУП ДА ИШТЕЙМ
ЭМНЕ ҮЧҮН
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕКТИН
ТРЕНИНГДЕРИ КҮЧТҮҮ?

ЖЕҢИЛ ТҮШҮНДҮРӨТ
ИНСТРУМЕНТТЕРИ УНИКАЛДУУ
ОҢОЙ ЫНАНДЫРАТ
РЕАЛДУУЛУКТА ОРДУ БАР
КАТУУ КӨЗӨМӨЛДӨЙТ
КОШО КУБАНАТ ЖАНА КОШО КАЙГЫРАТ
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕКТЕН 1865
 АДАМ ОКУДУ

БААСЫ

5 000 СОМ

УШУЛ ЖУМАДА

2 000 СОМ

КҮН
СААТ
МҮНӨТ
СЕКУНД
ТӨМӨНДӨГҮ ФОРМАНЫ ТОЛТУРУҢУЗ
Made on
Tilda