СИЗДИН ЭМНЕҢИЗ БАР?

СИЗ ӨЗҮҢҮЗДҮН УБАКТЫҢЫЗДЫ КАНТИП БААЛАЙСЫЗ? КУБАТЫҢЫЗ КАНЧА ЖЕТЕТ ЖАНА АНЫ КАНТИП ТОЛТУРУП ТУРАСЫЗ? КАДЫР БАРКЫҢЫЗДЫ БИЛЕСИЗБИ?
АКЧАҢЫЗ ЭМНЕГЕ ЖЕТЕТ ЖАНА АНЫ КАНТИП КОРОТОСУЗ?
АБАЛЫҢЫЗДЫ ОҢДОГУҢУЗ КЕЛЕБИ?


ӨЗҮҢҮЗДӨГҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР ЖӨНҮНДӨ ОЙЛОНУП КӨРДҮҢҮЗБҮ?


БЕЛГИЛҮҮ ӨНҮГҮҮ ТРЕНЕРИ
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕК
«ЭМНЕЛЕРИМ БАР?»
ОН-ЛАЙН ТРЕНИНГ КУРСУНА ЧАКЫРАТ«ЭМНЕЛЕРИМ БАР?»


ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУ ТУУРАЛУУ?
«ЭМНЕЛЕРИМ БАР?» ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУ КАНТИП ЖҮРӨТ?

ТҮЗ ЭФИРДЕ

СААРКЫ 7-00
БАШТАЛАТ


90 МҮНӨТ ИНТЕНСИВ


ЫҢГАЙСЫЗ СУРОО –КОМПЕТЕНТТҮҮ ЖООП


«ЭМНЕЛЕРИМ БАР?»
ON-LINE ТРЕНИНГ
КУРСУНУН ТЕМАТИКАСЫ

1. РЕСУРС ДЕГЕН ЭМНЕ?
2. УБАКЫТ ЭМНЕ ҮЧҮН ЗАРЫЛ?
3. УБАКЫТТЫ ТАРТИПТӨӨ
4. АКЧА ЖАНА АНЫН ЖАШООДОГУ ОРДУ
5. СЕН АКЧАГА КИМСИҢ?
6. АКЧА САГА ЭМНЕ?
7. КАРЖЫ САБАТЫ
8. КҮЧ ЖАНА КУБАТ
9. КУБАТ БУЛАКТАРЫ
10. ЖАШОО КУБАТЫ
11. КАДЫР БАРК
12. КАДЫР БАРКТЫН ИЧКИ БЕЛГИЛЕРИ
13. КАДЫР БАРКТЫН СЫРТКЫ КӨРҮНҮШТӨРҮ
14. КАДЫР БАРКТЫ КӨТӨРҮҮ
«ЭМНЕЛЕРИМ БАР?»
ON-LINE ТРЕНИНГ КУРСУНАН ЭМНЕЛЕРДИ
АЛАСЫЗ?


УБАКЫТТЫ
ТАРТИПТЕГЕНДИ ҮЙРӨНӨСҮЗ

КУБАТ БУЛАКТАРЫН
ТАБАСЫЗ


КАДЫР БАРКЫҢЫЗДЫ
КӨТӨРӨСҮЗ


АКЧАҢЫЗДЫ ТУУРА ТАРТИПТЕЙСИЗМЫКТЫБЕК АРСТАНБЕКТЕН 1865 АДАМ ОКУДУ

БААСЫ
5 000 СОМ
УШУЛ ЖУМАДА

2 000 СОМ

КҮН
СААТ
МҮНӨТ
СЕКУНД
ЭМНЕ ҮЧҮН
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕКТИН
ТРЕНИНГДЕРИ КҮЧТҮҮ?

ЖЕҢИЛ ТҮШҮНДҮРӨТ
ИНСТРУМЕНТТЕРИ УНИКАЛДУУ

ОҢОЙ ЫНАНДЫРАТ
РЕАЛДУУЛУКТА ОРДУ БАР


КАТУУ КӨЗӨМӨЛДӨЙТ
КОШО КУБАНАТ ЖАНА КОШО КАЙГЫРАТ


ТӨМӨНДӨГҮ ФОРМАНЫ ТОЛТУРУҢУЗ
Made on
Tilda